TARBAU

Sieci wodno - kanalizacyjne

kanalizacja sanitarna i deszczowa

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach przy ul. Słowackiego i Koszarowej
 2. Kanalizacja ogólnospławna na terenie L.O. im.S.Staszica, ul. Piłsudskiego - Tarnowskie Góry
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepompownia ścieków sanitarnych, przy  ul. Zagórskiej i ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym AcoDrain przy budowie hali QUARTEX w Tarnowskich Górach ul. Wojska Polskiego
 5. Kanalizacja deszczowa i drenaż w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach – I etap”
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Tworogu
 7. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do nieruchomości Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Kościelnej i ul. Łącznej w Świerklańcu
 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompownia ścieków na terenie Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego „Holding” S.A. w Rudzie Śląskiej Bielszowicach przy ul. Zajęczej
 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej, przepompownia ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na ul. Akacjowej w Bobrownikach
 11. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym w ramach zadania „Budowa Skate parku w Tarnowskich Górach przy ul. Obwodowej”
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia ścieków przy ul. Sportowej i Pękatego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Kruczkowskiego w Miasteczku Śląskim
 13. Budowa kanalizacji deszczowej wraz zabudową skrzynek rozsączających, separator koalescencyjny, kanalizacja sanitarna z przydomową oczyszczalnia ścieków dla hali produkcyjnej MARBACH w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej
 14. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zabudową separatora na terenie parkingu Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia
 15. Remont kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków Lemna w Świerklańcu przy ul. Wiosennej
 16. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – Kontrakt 1A  – dzielnica Lasowice : ulice Łączna, Plebiscytowa, Jasna, Błękitna, Wrzosowa, Mościckiego,  Korfantego, Fabryczna, Mościckiego – Stawowa, Mokra – Fabryczna, Św. Wojciecha, Stawowa, 3 – Maja, Reymonta, Leśna – Letnia – Źródlana, Częstochowska, Andersa, Broniewskiego, Końcowa, Sosnowa, Narutowicza, Leśna
 17. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Zakładu produkcyjnego FAZOS w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej

wodociągi

 1. Przyłącze wodociągowe do  L.O. im.S.Staszica, ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach
 2. Budowa wodociągu przy ul.Zagórskiej w Tarnowskich Górach
 3. Budowa wodociągu dla hali QUARTEX w Tarnowskich Górach przy ul.Wojska Polskiego
 4. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Miasteczku Śląskim na ul. Łokietka – dzielnica Brynica
 5. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach
 6. Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Towarowej w Tarnowskich Górach
 7. Wykonanie przyłącza wody do nieruchomości Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza
 8. Budowa wodociągu w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Kościelnej i ul. Łącznej w Świerklańcu”
 9. Budowa wodociągu na terenie Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego „Holding” S.A. w Rudzie Śląskiej Bielszowicach przy ul. Zajęczej
 10. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na ul. Akacjowej w Bobrownikach
 11. Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy Żyglin w Miasteczku Śląskim na ulicach Akacjowej, Brzozowej, Bukowej, Grabowej i Jesionowej
 12. Przyłącze wodociągowe do hali produkcyjnej MARBACH w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej
 13. Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Sosnowej w Wymysłowie
 14. Budowa wodociągu wraz z przyłączami na ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach
 15. Budowa wodociągu dla PSS Społem w tarnowskich Górach przy ul.Wyszyńskiego

Copyright © 2021 Tarbau Sp. z o.o.

wykonanie: GTECH.pl