TARBAU

Oferta

Oferujemy usługi w zakresie:

  1. Robót ziemnych i rozbiórkowych
  2. Przesyłowych obiektów liniowych: kanalizacje sanitarne i deszczowe, wodociągi, gazociągi, sieci kablowe SN i NN, sieci ciepłownicze
  3. Instalacji: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, elektrycznych, odgromowych, wyrównawczych, uziemiających, teletechnicznych, ochrony mienia
  4. Wznoszenia obiektów kubaturowych, robót ogólnobudowlanych, remontów, adaptacji
  5. Inwestycji pod klucz
  6. Doradztwa inwestycyjnego, załatwiania formalności urzędowych: warunków podłączenia mediów, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie
  7. Prowadzenia nadzorów inwestorskich

Copyright © 2021 Tarbau Sp. z o.o.

wykonanie: GTECH.pl